Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

7.00 – 9.00
Schodzenie się dzieci z wszystkich grup do przedszkola. Zabawy dowolne realizujące pomysły i potrzeby dzieci oraz zorganizowane przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej).
Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem.
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

9.00 – 9.30
Śniadanie: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

9.30 – 10.15
Realizacja zabaw edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wynikające z realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

10.15 – 11.00
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

11.00 – 11.45
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze oraz zabawy dowolne (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).
Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne.

12.00 - 12.30
Obiad: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12.30 – 14.15 
Odpoczynek po obiedzie – słuchanie baśni, opowiadań, muzyki relaksacyjnej.
Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe po odpoczynku.
Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy swobodne inicjowane przez dzieci lub nauczyciela w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tzw. stolikowe – puzzle, układanki, gry.

14.15 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

15.00 – 16.00
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

16.00 – 17.00
Zabawy edukacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej); zabawy plastyczne, ruchowe utrwalające piosenki i zdobyte wiadomości; zabawy dowolne dzieci w sali; rozchodzenie się dzieci do domów.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

7.00 – 9.00
Schodzenie się dzieci z wszystkich grup do przedszkola. Zabawy dowolne realizujące pomysły i potrzeby dzieci oraz zorganizowane przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej).
Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem.
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

9.00 – 9.30
Śniadanie: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

9.30 – 10.15
Realizacja zabaw edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wynikające z realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

10.15 – 11.00
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

09.30 – 12.00 (wyjścia grup rotacyjne)
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze oraz zabawy dowolne (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).
Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne.

12.00 - 12.30
Obiad: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12.00 – 14.30 
Ćwiczenia relaksacyjne; słuchanie baśni, opowiadań, muzyki poważnej.
Zabawy ruchowe, tematyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy swobodne inicjowane przez dzieci lub nauczyciela w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tzw. stolikowe – puzzle, układanki, gry. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek: kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

15.00 – 16.00
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

16.00 – 17.00
Zabawy edukacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (według planów pracy indywidualnej); zabawy plastyczne, ruchowe utrwalające piosenki i zdobyte wiadomości; zabawy dowolne dzieci w sali; rozchodzenie się dzieci do domów.

Religia - zgodnie z deklaracjami rodziców wg rozkładu ustalonego indywidualnie w grupach.
Bajkoterapia  - wg harmonogramu zajęć dodatkowych. 
Gimnastyka korekcyjna - wg harmonogramu zajęć dodatkowych. 
Język angielski - wg harmonogramu zajęć dodatkowych.
Rytmika - wg harmonogramu zajęć dodatkowych.