Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Dyżur wakacyjny

Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 r.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/20450_dyzury-wakacyjne-w

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 427 "Kraina Radości" jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości 94 zł. za 10 dni (3 posiłki) na poniższy rachunek bankowy:

Nr konta: 41 1030 1508 0000 0005 5110 9002