url niezgodny z rzeczywistym dostepem Dyżur wakacyjny - Przedszkole nr 427 "Kraina Radości" w Warszawie

Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Dyżur wakacyjny

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że przedszkole na Radosnej pełni dyżur wakacyjny od 15 do 26 lipca. 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 427 "Kraina Radości" jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości 94 zł za 10 dni (3 posiłki) na poniższy rachunek bankowy:

Nr konta: 41 1030 1508 0000 0005 5110 9002

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 

Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 r.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/20450_dyzury-wakacyjne-w