Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
w Warszawie

Opłaty


Numery kont bankowych oraz terminy wnoszenia opłat

Numer Konta Rady Rodziców:
Rada Rodziców Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11
93 1140 2004 0000 3502 7667 6200

Opłaty za żywienie Przedszkole nr 427
Przyjmowane są do 10-go dnia każdego miesiąca
Nr konta: 41 1030 1508 0000 0005 5110 9002

Opłaty za żywienie Przedszkole nr 427 Oddziały zamiejscowe
Przyjmowane są do 10-go dnia każdego miesiąca
Nr konta: 53 1240 6175 1111 0010 7500 6780


Wysokość opłat

Obowiązkowa opłata za Przedszkole obejmuje opłatę za żywienie (z wyjątkiem dzieci zwolnionych z wnoszenia opłat).

Opłata za żywienie

Trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - stawka 9,40 zł.

Zgodnie z treścią uchwały nr XLIX/1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i  opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane będą w całym czasie ich pracy.
Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach. Nowe przepisy wchodzą z dniem 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r.